Ποιοί Είμαστε

εξέταση γιατρός Πειραιάς YODA νοσηλία χειρουργείο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η YODA είναι μια υπερσύγχρονη ιατρική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, στεγάζεται σε έναν άρτια εξοπλισμένο, ευχάριστο χώρο στο κέντρο του Πειραιά. Συνδυάζει τη γνώση και την εχεμύθεια με το όραμα για το μέλλον και δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες σε θεραπευτικές κατηγορίες όπως η Γενική και Οδοντιατρική Χειρουργική, η Πλαστική Επανορθωτική & Αισθητική Χειρουργική κ.α.

Όραμα κι Αποστολή

Η YODA γεννήθηκε ως ιδέα και υλοποιήθηκε για να υπηρετήσει τον άνθρωπο μέσω του κλάδου της ιδιωτικής υγείας.

Το όραμά μου ήταν η δημιουργία μίας πρότυπης μονάδας ημερήσιας νοσηλείας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Αποστολή της Μ.Η.Ν. να παρέχει, με ήθος και συνέπεια πρωτοποριακές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας ως την ουσιαστική ανάγκη και το αναφαίρετο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε καλύτερη υγεία και ζωή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στη YODA παρέχουμε σύγχρονες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες: οδοντιατρική, γενική χειρουργική, πλαστική επανορθωτική & αισθητική χειρουργική, γαστρεντερολογία, γυναικολογία, κλπ.

Δεσμευόμαστε συνολικά να θέτουμε και να επιτυγχάνουμε επίπεδα ποιότητας ικανά να καλύπτουν, από κάθε άποψη, τις καθορισμένες απαιτήσεις και τις εύλογες προσδοκίες των ασθενών μας.

Συνείδηση Ποιότητας σημαίνει για εμάς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των ασθενών με αποτελεσματική χρήση των πολύτιμων πόρων.

Η εναρμόνιση και η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων μας με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία είναι για μας συνειδητή επιλογή.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας αποσκοπεί στην εισαγωγή και εφαρμογή των σύγχρονων διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών στους τομείς δράσης μας, στην χρήση state-of-the-art τεχνολογίας αλλά και στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απαίτηση για την αποτελεσματική μείωση του κόστους και σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εργαζόμενους της YODA. Απαιτεί συνειδητή δέσμευση και την ενεργό συνεργασία όλων των εργαζομένων.

Για να προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητας, είναι πρωτίστως σημαντικό, να αποφεύγουμε  τα λάθη σε όλα τα στάδια των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και να εξαλείφουμε τις πηγές σφαλμάτων με συνέπεια. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς, διερευνώντας και ελαχιστοποιώντας όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Οι ασθενείς είναι ισότιμοι εταίροι μας. Βασική μας αρχή είναι η ανθρώπινη μεταχείριση των προσώπων που ζητούν βοήθεια και οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των ασθενών μας με προθυμία, αφοσίωση και φιλικότητα, χωρίς κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνικές και φυλετικές διακρίσεις. Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών μας, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο.

Όλο το ιατρικό προσωπικό της YODA δεσμεύεται στην τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτοί διατυπώνονται από την Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας (Ν 3418/2005).

 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την επίτευξη των στόχων της, η YODA στηρίζεται :

 • στο υψηλής επιστημονικής στάθμης προσωπικό
 • στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή της ΜΗΝ
 • στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού της
 • στην μηχανοργάνωση των λειτουργιών της
 • στην εξατομικευμένη φροντίδα του κάθε ασθενούς
 • στην αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των Επιστημονικών Συνεργατών
 • στην αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
 • στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 

Διασφαλίζουμε, ότι η ιατρική φροντίδα που παρέχουμε στους ασθενείς μας, έχει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:

 • είναι κατάλληλη και σωστή
 • είναι διαθέσιμη σε όλους τους ασθενείς
 • έχει συνέχεια
 • είναι αποτελεσματική
 • είναι αποδοτική
 • βασίζεται και τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία και βέλτιστες πρακτικές
 • σχεδιάζεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή, ανάλογα με τις ανάγκες του και με τη συναίνεση του ιδίου του ασθενούς στο πλάνο θεραπείας
 • παρέχεται με ασφάλεια
 • παρέχεται έγκαιρα, προγραμματισμένα ή έκτακτα
 • είναι προσβάσιμη στον καθένα
 • επιστημονικά αποδεκτή με βάση την ιατρική βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες οδηγίες, ελληνικές και διεθνείς
 • δεν αποτελεί μέρος πειραματικών πρωτοκόλλων

YODA

Αμεσότητα στο ραντεβού

Κάθε συνάντηση με τους γιατρούς μας προγραμματίζεται χωρίς αναμονή εκ μέρους του εξεταζόμενου.

Προτεραιότητα στον Ανθρώπινο Παράγοντα

Σε ένα περιβάλλον νοσηλείας διαμορφωμένο με βάση τα ελβετικά πρότυπα, πέρα από τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, τα έπιπλα και τα χρώματα της μονάδας παρέχουν μια απόλυτα ευχάριστη εμπειρία νοσηλείας.

Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Αντιλαμβανόμαστε και ικανοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του κάθε επισκέπτη που αναζητά στο χώρο μας ιατρικές λύσεις, καθώς και εκείνες των ιατρών και όλων των συνεργατών μας.

Ακεραιότητα και διαφάνεια

Η τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, η ειλικρίνεια και η εχεμύθεια αποτελούν για εμάς αξίες αδιαπραγμάτευτες

Καινοτομία

Επιδιώκουμε και ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ιατρικών πρακτικών, σε κάθε δραστηριότητά μας.

Κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, εγγυόμαστε τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ακόμα, λειτουργούμε με ευαισθησία και σεβασμό προς το κοινό και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας στη λειτουργία μας κατάλληλες κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές δράσεις

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Η YODA Μ.Η.Ν. στεγάζεται σε ένα επταώροφο, σύγχρονο κτίριο στην καρδιά του Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 25), όπου σε ένα εξαιρετικής αισθητικής περιβάλλον, διαμορφωμένο σύμφωνα με τα ελβετικά πρότυπα, προσφέρονται στον επισκέπτη-πάσχοντα υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Στα ιατρεία, τις οδοντιατρικές έδρες και τα χειρουργεία μερικής και απόλυτης αποστείρωσης, με τελευταίας τεχνολογίας, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, γίνονται επεμβατικές και μη πράξεις με γνώμονα πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Τιμολογιακή πολιτική

O Άνθρωπος και η Υγεία του αποτελούν προτεραιότητα του ιδρυτή της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας YODA, καθώς και του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού της προσωπικού. Ως εκ τούτου, η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές.

Συνεργασίες

Μέσω της συνεργασίας αυτής οι ασφαλισμένοι της Interamerican έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν τις εξιδεικευμένες και σύγχρονες παρεχόμενες υπηρεσίες της YODA Μ.Η.Ν. στους τομείς της Γενικής Χειρουργικής, Γυναικολογίας, Δερματολογίας, Ορθοπαιδικής κ.ά.

0

Ασθενείς

0

Εργαζόμενοι

0

Εξειδικευμένα Τμήματα

0

Happy smiles