ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50
Αφαίρεση κιρσών με laser (1 πόδι) από 1500
Αφαίρεση κιρσών με laser (2 πόδια) από 2000