ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50
Κολονοσκόπηση 230
Γαστροσκόπηση 200
Γαστροσκόπηση & Κολονοσκόπηση 350
Πολυποδεκτομές από 340
CLO test 30
24ωρη Πεχαμετρία 500