ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Πακέτο 1ο: Κλινική εξέταση, ψηλάφηση μαστών, Τεστ ΠΑΠ 40
Πακέτο 2ο: Κλινική εξέταση, ψηλάφηση μαστών, Τεστ ΠΑΠ, Κ/Α κολπικών υγρών, Αιματολογικές για ΣΜΝ 65
Πακέτο 3ο: Κλινική εξέταση, ψηλάφηση μαστών, Τεστ ΠΑΠ, U/S κόλπου 55
Πακέτο 4ο: Τεστ ΠΑΠ Thin Prep, HPV DNA Test 90