ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50
Αφαίρεση σπίλου με τοπική από 150
Κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο από 50

*Τα κόστη είναι ενδεικτικά. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές κατά την επίσκεψη ανάλογα το περιστατικό