ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Καρδιολογικός έλεγχος: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροκαδριογράφημα 50
Πλήρης Καρδιολογικός έλεγχος: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροκαδριογράφημα, Triplex 60