ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Καρδιολογικός έλεγχος: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροκαδριογράφημα 50
Πλήρης Καρδιολογικός έλεγχος: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροκαδριογράφημα, Triplex 60

*Τα κόστη είναι ενδεικτικά. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές κατά την επίσκεψη ανάλογα το περιστατικό