ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ €
Διαγνωστική επίσκεψη 50

*Τα κόστη είναι ενδεικτικά. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές κατά την επίσκεψη ανάλογα το περιστατικό