Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου με laser

intro1 anal sphincter σφυγκτήρας πρωκτός πρωκτολόγος δακτύλιος εξέταση κώλος έδρα ασθένεια γιατρός πειραιάς
intro2 copy εξέταση ιατρός πειραιάς yoda clinic one day μονάδα ημερήσιας νοσηλίας θεραπεία

Το περιεδρικό συρίγγιο δημιουργείται συνήθως από το περιεδρικό απόστημα και αποτελεί τη χρόνια εξέλιξη αυτού.

Οι κλασσικές χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο πολύπλοκες, με υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, ενίοτε επώδυνες και μερικές φορές προκαλούσαν ακράτεια.

Σήμερα με τα laser νέας γενιάς με εύκαμπτη οπτική ίνα και μήκος κύματος 1470nm μπορούμε να θεραπεύσουμε τα περιεδρικά συρίγγια χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο το σφιγκτήρα. Η μέθοδος ονομάζεται FiLaC (Fistula-tract Laser Closure) και αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ασφαλή θεραπεία για τα περιπρωκτικά συρίγγια.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση των συριγγίων με χρωστική και εύκαμπτη μήλη. Στη συνέχεια  εισέρχεται η οπτική ίνα του laser σε κάθε συριγγώδη πόρο και τον συρρικνώνει. Μερικές ημέρες αργότερα το συρίγγιο κλείνει και επουλώνεται.

Η μέθοδος FiLaC είναι ελάχιστα επεμβατική και δεν απαιτεί γενική αναισθησία. Στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας YODA η επέμβαση γίνεται  με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ήπια μέθη και ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο εντός λίγων ωρών. Η επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα είναι άμεση καθώς δεν χρειάζεται κάποια ειδική αγωγή ή περιποίηση της περιοχής.

Ιωάννης Μπολάνης

Χειρουργός

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.