Μαθητεία διεθνών ασκούμενων δίπλα στους κορυφαίους οδοντιάτρους της YODA-ODC

Η YODA-ODC συμμετέχει στο Dental Shadowing Program της Cerca Abroad, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους οδοντιάτρους από όλο τον κόσμο να αποκρήσουν εμπειρία και δεξιότητες δίπλα στους κορυφαίους οδοντιάτρους μας.


Οι ασκούμενοι παρακολουθούν διάφορες ιατρικές διαδικασίες και επεμβάσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν πολύπλευρη εμπειρία αλλά και να αποφασίσουν για τις σπουδές τους.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.