Γενική Χειρουργική

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Διάγνωση, προεγχειρητική μελέτη, θεραπεία και μετεγχειρητικός έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα